Financiën Toon Hermans Salon Barneveld

De opstart en de eerste bestaansjaren van het Toon Hermans Salon is gefinancierd uit het jaarlijkse terugkerende Dorpsgolfevenement (geïnitieerd vanuit Rotary Barneveld). Hierdoor is een stevig fundament ontstaan voor de Stichting. De afgelopen jaren is deze bijdrage vanuit het Dorpsgolf afgebouwd. Om toch te kunnen voorzien in voldoende middelen is de Stichting is gestart met “Vrienden van de Toon Hermans Salon Barneveld”. Met name de exploitatiekosten hopen we op die manier gefinancierd te krijgen met vaste inkomsten.

Voor het exploiteren van de Toon Hermans Salon en het uitbouwen van de activiteiten is er geld nodig voor:

Terugkerende exploitatiekosten

- huurkosten - energielasten - verzekeringen - lidmaatschappen (bijvoorbeeld: IPSO) - (verplichte) cursussen voor vrijwilligers - koffie, thee, frisdranken etc.

Eenmalige kosten voor nieuwe activiteiten

- opstartkosten workshops - etc.

Eenmalige exploitatiekosten

- (professionele) sprekers - materialen - etc.

Voor de eenmalige kosten van de THS zullen we zoveel mogelijk projectmatig te werk gaan en fondsen benaderen met een duidelijk plan en kostenoverzicht.

Daarnaast staan we uiteraard open voor eenmalige giften op ons bankrekening nummer NL 23 RABO 0172 0419 45 ten name van Stichting Toon Hermans Salon Barneveld, waarbij u kunt aangeven, waarvoor u uw gift graag bestemd wilt zien. De belastingdienst heeft onze Toon Hermans Salon aangemerkt als ANBI, en daarom is zo'n gift voor u volldig aftrekbaar.

De Stichting Toon Hermans Salon Barneveld heeft dus een ANBI status. Dat betekent enerzijds dat giften en donaties een belastingvoordeel opleveren. Anderzijds vereist deze status dat het beleid en de financiën van de stichting voor u transparant zijn. Wij voldoen daar overigens graag aan en publiceren de betreffende stukken hieronder.

Stichting Toon Hermans Salon Barneveld

Conform statutaire bepalingen ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden.

KvK nummer :

55662153

RSIN / fiscaal nummer ANBI :

851807549

Rekeningnummer :

NL23 RABO 0172 0419 45