Voor mensen
met kanker

Voor de naasten
van mensen met kanker

Voor de nabestaanden

De Toon Hermans Salon Barneveld gaat sluiten

De Toon Hermans Salon in Barneveld, centrum voor leven met en na kanker, gaat sluiten per april 2023. Het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten is opgericht in 2012.

De gevolgen van de sluitingen door Corona, afnemende bezoekersaantallen en het langere tijd afwezig zijn van een coördinator zijn de belangrijkste redenen om de deuren te sluiten. Ook een laatste poging om over te stappen van een coördinator op vrijwillige basis naar een betaalde coördinator heeft niets opgeleverd.

Het bestuur heeft, mede op aangeven van de vrijwilligers, geconstateerd dat er onvoldoende behoefte is aan een dergelijk centrum in Barneveld en heeft daarom besloten tot sluiting over te gaan. De Toon Hermans Salon zal al het mogelijke in het werk stellen om voor de huidige bezoekers een alternatief te zoeken, zo mogelijk met hulp van andere in Barneveld gevestigde organisaties.

Bij deze bedankt het bestuur iedereen die zich ingezet heeft in de afgelopen 10 jaren, in het bijzonder de vrijwilligers, de participanten en de sponsoren.

Waarom een Toon Hermans Salon?

De diagnose kanker is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van iedereen die met kanker te maken heeft. Emoties als angst, verdriet onzekerheid, zorgen en twijfel geven aan hoe psychisch en sociaal belastend kanker kan zijn. Het gegeven dat één op de drie mensen met kanker te maken krijgt, wil al zeggen dat nagenoeg iedereen hier direct of indirect mee geconfronteerd wordt. De Toon Hermans Salon Barneveld wil drempelloos steun, aandacht en geborgenheid bieden aan mensen die geconfronteerd zijn met kanker bij zichzelf of bij hun directe naasten. Met onze ondersteuning richten wij ons op

 • Toename van de veerkracht van onze gasten
 • Verwerken van het ziekteproces en gevolgen van de behandeling
 • Het zo goed mogelijk handhaven van de kwaliteit van het leven
 • Het vinden van afleiding en ontspanning
 • Het geven van informatie.

Onze kernwaarden in deze ondersteuning zijn: betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, saamhorigheid.  Voor de ontwikkeling van onze salon kunnen we steunen op de koepelorganisatie IPSO (Vereniging voor Inloophuizen voor Psychosociale Ondersteuning).

Ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten

Wij steunen op ervaringen van bestaande Toon Hermans Huizen. In Barneveld hebben we gekozen voor een salonmodel, duidelijk kleiner dan een huis. We willen het rustig opbouwen en kunnen waarmaken wat we beloven.

Toon Hermans droeg de “Open huizen voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden” een warm hart toe! Toon bezat zelf een prachtig talent om mensen in het hart te raken. Zijn optredens en liedjes; gedichten over het leven van alledag kunnen mensen nog steeds ontroeren en ondersteunen in moeilijke momenten.

Individuele Ondersteuning

Inloop voor gesprek / informatie / koffie- en theetijd. In het inloophuis kan je zonder afspraak binnenlopen.

Je wordt ontvangen door een van de gastvrouwen of gastheren, met wie je je verhaal kunt delen en eventueel samen kunt bekijken wat aansluit op jouw behoeften.
Ons team van vrijwilligers wordt getraind om u hierin met zorg te begeleiden.

Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor een individueel gesprek met onze coördinator.

Aanbod

Aangezien iedereen op een andere manier met de ziekte kanker omgaat, is het aanbod van de Toon Hermans Salon Barneveld zo breed mogelijk, met aandacht voor iedereen.
Wij bieden ruimte aan mensen met kanker, hun directe naasten en mantelzorgers, waar men elkaar kan ontmoeten, waar mensen zijn met een luisterend oor en waar ruimte is voor ontspanning en het even niet bezig hoeven zijn met je ziekte. Naast creatieve activiteiten (schilderen, boetseren, kleuren voor volwassenen, handwerken), verzorgingsdagen gericht op oncologie(pedicure, voet- en gezichtsmassage, haar- en gezichtsadvies, ontspanning zoals bv yoga) en themamiddagen- en avonden, bieden wij de mogelijkheid tot een individueel gesprek en een inloopspreekuur waar je terecht kunt met vragen die gerelateerd zijn aan de ziekte van jezelf of je naaste.

THS Barneveld biedt de mogelijkheid van individuele gesprekken. Loop binnen tijdens de inloopmiddagen of maak een afspraak als je dat prettiger vindt. Tevens zijn er groepsgesprekken met mensen die in eenzelfde situatie verkeren over wisselende thema’s (themamiddag / avond). Deelname aan creatieve workshops als schilderen, boetseren, bloemschikken, handwerken is mogelijk.
We bieden regelmatig de mogelijkheid tot – oncologische – pedicure, gezichtsbehandeling, massage, en manicure. Al onze actuele activiteiten staan vermeld op de agenda op deze website, op Facebook en in de Barneveldse Krant.

Creativiteit & Expressie

Op het gebied van creativiteit & expressie biedt de Toon Hermans Salon Barneveld diverse workshops. Eenmaal per twee weken kan je op woensdagmiddag schilderen met Arend en boetseren met Nan. Op woensdagochtend, eveneens eenmaal in de twee weken, is er de mogelijkheid tot handwerken en kleuren voor volwassenen met Ilse (zie Agenda). Er is gelegenheid om te praten over wat je bezighoudt, maar het hoeft niet. Creatief bezig zijn, kan je even weghalen uit het verdriet en de dagelijkse spanning. Voor veel mensen is dit een eerste aangename ervaring met creatief bezig zijn en om al doende te ontdekken hoe heilzaam dit kan werken.

Verzorging

Door ziekte en behandeling kan je problemen ondervinden met je haar, voeten, handen en gezicht. In samenwerking met ervaren specialistische medewerkers kan je bij de Toon Hermans Salon terecht voor praktische adviezen en een korte behandeling op het gebied van

 • Voet- en gezichtsmassage
 • Haarwerk of haarstuk
 • Make up advies / touch up
 • Oncologische voetverzorging
 • Huidadvies
 • Informatie over lichaamsbeweging bij kanker en oedeemtherapie
 • Lingerie en badmode.

Ontspanning

De ziekte kanker veroorzaakt dikwijls een schok. En de gevolgen van ziekte en behandelingen kunnen iemand volledig in beslag nemen. Dit geldt niet alleen voor de zieke zelf, maar ook voor hen die om hem of haar heen staan. Wanneer je bijvoorbeeld last hebt van ernstige vermoeidheid en / of heftige emoties / spanningen, kan het heel moeilijk zijn om tot rust en stilte te komen. Doel van de workshop is deelnemers de gelegenheid bieden tot ontspanning en rust te komen, ondanks de moeilijkheden die zich in hun leven voordoen.

Beleid

In oktober 2018 heeft het bestuur van de Toon Hermans Salon Barneveld het beleid voor de komende jaren vastgesteld.

Het opgestelde beleidsplan kan u hieronder downloaden.