Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Toon Hermans Salon Barneveld (THSB) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van THSB , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan THSB verstrekt. THSB kan de volgende persoonsgegevens verwerken in het verplichte registratiesysteem van de landelijke koepel IPSO:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Waarom de THSB gegevens nodig heeft

THSB verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang de THSB gegevens bewaart

THSB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard indien u aangeeft geen gebruik meer te maken van de diensten van THSB.

Delen met anderen

THSB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden op basis van een schriftelijk verzoek van uzelf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aan het IPSO worden geen persoonlijke gegevens verstrekt, alleen kwantitatieve gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar coordinator@thsbarneveld.nl. THSB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

THSB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Toon Hermans Salon Barneveld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door THSB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Toon Hermans Salon Barneveld op via coordinator@thsbarneveld.nl. Thsbarneveld.nl is een website van Toon Hermans Salon Barneveld.
Toon Hermans Salon Barneveld is als volgt te bereiken:
Postadres: Krommestraat 4,
3771 HB Barneveld
Vestigingsadres: Krommestraat 4,
3771 HB Barneveld
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55662153 Telefoon: 0342 750450 (tijdens openingstijden)
E-mailadres: coordinator@thsbarneveld.nl