23 maart 2022

Met ingang van 1 maart is de Toon Hermans Salon, het Inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, weer helemaal open. Op dinsdag, woensdag- en donderdagmiddag kunt u binnenlopen voor een kop koffie of thee en een praatje. De gastvrouwen heten u van harte welkom.

Elke woensdagmiddag is er of "Schilderen", of "Boetseren", zoals u kunt zien in de agenda op onze website, op onze Facebook of in de krant. Eenmaal per veertien dagen is er op woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur "Creatief Handwerken". Ook "Wandelen we elke vrijdagmiddag om 13.00 uur in het Schaffelaarse Bos. We starten op het parkeerterrein van het Schaffelaar Erf. U kunt kiezen tussen een groot of een klein rondje. Vanaf 31 maart is er eenmaal per veertien dagen ook 's avonds "Wandelen" om 19.00 uur.

In april hebben we drie bijzondere activiteiten: op dinsdagmiddag 12 april hebben wij de workshop "Bloemschikken" en kunt u een "Paasstukje" maken. Vervolgens organiseren wij op dinsdag 14 april een "Paaslunch" van 12.00 - 16.30 uur. Voor beide activiteiten is inschrijving vereist.

Tot slot wordt op dinsdag 26 april tijdens de Inloop een "Koningsbingo" georganiseerd. De organisatoren en gastvrouwen van de Toon Hermans Salon heten u graag welkom bij één of meerdere activiteiten.