11 januari 2023

1 minuten

De Toon Hermans Salon in Barneveld, centrum voor leven met en na kanker, gaat sluiten per april 2023. Het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten is opgericht in 2012. De gevolgen van de sluitingen door Corona, afnemende bezoekersaantallen en het langere tijd afwezig zijn van een coördinator zijn de belangrijkste redenen om de deuren te sluiten. Ook een laatste poging om over te stappen van een coördinator op vrijwillige basis naar een betaalde coördinator heeft niets opgeleverd.

Het bestuur heeft, mede op aangeven van de vrijwilligers, geconstateerd dat er onvoldoende behoefte is aan een dergelijk centrum in Barneveld en heeft daarom besloten tot sluiting over te gaan. De Toon Hermans Salon zal al het mogelijke in het werk stellen om voor de huidige bezoekers een alternatief te zoeken, zo mogelijk met hulp van andere in Barneveld gevestigde organisaties.

Bij deze bedankt het bestuur iedereen die zich ingezet heeft in de afgelopen 10 jaren, in het bijzonder de vrijwilligers, de participanten en de sponsoren.