Vrijwilligers in training

De vrijwilligers

Gelukkig, ze kwamen, de vrijwilligers. De Toon Hermans Salon mag rekenen op veel sympathie en er zijn voldoende mensen die zich daadwerkelijk hiervoor willen inzetten. Via het IPSO, het overkoepelende orgaan van inloophuizen, hebben we subsidie gekregen voor de training van deze vrijwilligers. En ook een docent. We starten met een groep van 12 vrijwilligers. Deze groep volgt drie dagen een training in de vergaderruimte van de bibliotheek. Na deze training voeren Ina en Henk wederom gesprekken met elke deelnemer en pas daarna is iedereen klaar voor de start.