Subsidie toegekend voor cursus vrijwilligers

De Toon Hermans Salon is vanaf januari 2013 aangesloten bij de landelijke koepelvereniging IPSO-Attendum. (www.ipso.nl) Daardoor kunnen we rekenen op professionele ondersteuning bijvoorbeeld via voor vrijwilligers noodzakelijke cursussen.

Het IPSO heeft ons inmiddels bericht, dat de eerste cursus gesubsidieerd zal worden, waardoor de kosten van de cursussen niet ten laste hoeven te komen van de begroting van onze Toon Hermans Salon.