Ontstaan binnen Rotary Barneveld

U kent Rotary als een van de service clubs in onze gemeente. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Doel is het steunen van de medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Het is schrikken om te beseffen dat één op de drie mensen kanker krijgt. Dat betekent dat vrijwel iedereen mensen in de omgeving heeft met deze vreselijke ziekte. Vanuit dat besef wil Rotary Club Barneveld graag iets structureels aanbieden aan de gemeenschap van Barneveld. Eind 2011 wordt er voor het eerst intern over gesproken. In maart 2012 volgde het persbericht, waarin de realisatie werd aangekondigd.