Financieel

Voor het verder uitbouwen en exploiteren van de Toon Hermans Salon is geld nodig voor

 1. eenmalige kosten voor nieuwe activiteiten
 2. eenmalige exploitatiekosten
 3. terugkerende exploitatiekosten

Ad. 1 Eenmalige kosten voor nieuwe activiteiten

 • Opstartkosten voor nieuwe activiteiten en workshops
  (hesjes voor buitenactiviteiten, materialen voor nieuwe workshops)

Ad. 2 Eenmalige exploitatiekosten voor bijvoorbeeld

 • (professionele) sprekers
 • materialen

Ad. 3 Terugkerende exploitatiekosten voor bijvoorbeeld

 • huur ruimte
 • energie
 • verzekeringen
 • lidmaatschap van o.a. het IPSO
 • cursussen voor vrijwilligers
 • huishoudelijke artikelen
 • koffie, thee, frisdrank etc.

Om een stevig fundament te realiseren is – geïnitieerd vanuit Rotary Barneveld – het jaarlijks terugkerende Dorpsgolf evenement opgezet. Daarnaast zijn we voorzichtig gestart “Vrienden van de Toon Hermans Salon Barneveld”. Met name de exploitatiekosten hopen we op die manier gefinancierd te krijgen met vaste inkomstenstromen.

Voor de eenmalige kosten zullen we zoveel mogelijk projectmatig te werk gaan en fondsen benaderen met een duidelijk plan en kostenoverzicht. Daarnaast staan we uiteraard open voor eenmalige giften op ons bankrekening nummer NL 23 RABO 0172 0419 45 ten name van Stichting Toon Hermans Salon Barneveld, waarbij u kunt aangeven, waarvoor u uw gift graag bestemd wilt zien.

Voor u is zo’n gift volledig aftrekbaar. En omdat de Belastingdienst onze Toon Hermans Salon reeds heeft aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeven we ook geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die wij ontvangen. Er blijft dus niets aan ‘een strijkstok’ hangen. Elke Bouwsteen draagt direct bij aan de Toon Hermans Salon Barneveld.

De Stichting Toon Hermans Salon Barneveld heeft de ANBI status. Dat betekent enerzijds dat giften en donaties een belastingvoordeel opleveren. Anderzijds vereist deze status dat het beleid en de financiën van de stichting voor u transparant zijn. Wij voldoen daar overigens graag aan en publiceren de betreffende stukken hieronder.

Stichting Toon Hermans Salon Barneveld

Conform statutaire bepalingen ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden.

KvK nummer: 55662153
RSIN / fiscaal nummer ANBI: 851807549
Bank: NL23 RABO 0172 0419 45