Waarom een Toon Hermans Salon?

De diagnose kanker is een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van de betrokkene en allen die met kanker te maken hebben. Emoties als angst, verdriet, onzekerheid, zorgen en
twijfel geven aan hoe psychisch- en sociaal belastend kanker kan zijn. Het gegeven dat een op de drie mensen kanker krijgt, wil zeggen dat nagenoeg iedereen direct of indirect met kanker te maken krijgt.

Rotary Club Barneveld zette zich in om een Toon Hermans Salon te realiseren voor de inwoners van de gemeente Barneveld. e officiële opening van de tijdelijke locatie in de Barneveldse Bibliotheek vond plaats op woensdag 12 juni 2013.
Op 21 juni 2014 hebben we de deuren geopend aan de Krommestraat 4 te Barneveld, hier zijn we nog steeds te vinden.

Een Toon Hermans Salon biedt ruimte aan mensen met kanker en hun naasten, een ruimte waar men elkaar kan ontmoeten, waar mensen zijn met een luisterend oor. Naast een luisterend oor wil de Toon Hermans Salon gevarieerde activiteiten organiseren; van doe-activiteiten, workshops, lezingen tot muziekavonden. Op deze avonden staat het leven centraal, niet de ziekte.

Met de ontwikkeling van deze salon kunnen we steunen op ervaringen van bestaande Toon Hermans Huizen. In Barneveld hebben we gekozen voor een salonmodel, duidelijk kleiner dan een huis. We willen het rustig opbouwen en kunnen waarmaken wat we beloven.

Toon Hermans droeg de “Open huizen voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden” een warm hart toe!. Toon bezat zelf een prachtig talent om mensen in het hart te raken. Zijn optredens en liedjes; gedichten over het leven van alledag kunnen mensen nog steeds ontroeren en ondersteunen in moeilijke momenten.

In oktober 2018 heeft het bestuur van de Toon Hermans Salon Barneveld het beleid voor de komende jaren vastgesteld. Het opgestelde beleidsplan vindt u hier.